+46 (0)70 620 50 52

Shared value – bara CSR i ny form eller något nytt?

#Shared value och #Shared activism är modeord inom social marketing 2013. Som företagare förväntas du bli partner med dina kunder kring en gemensam värdering och lovvärd förbättring av världen, istället för att bara blomstra på bekostnad av samhället. Frågan är om den här trenden bara är CSR i en ny form, eller om företagens sätt att bidra till samhällsnyttan ärligt byter arena?

Den ”sociala aktivismen” är ingen tillfällighet. Tvärtom visar den att ensam inte är stark. Tillsammans kan människor förändra både det politiska tänkandet och beteendet i näringslivet. Samtidigt som de sociala medierna och realtidsverktygen bara blir fler påverkar de också människors sätt att agera, och konsumera, över hela världen. Extra tydliga blev de sociala nätverkens betydelse för upprinnelsen av medborgaraktivism under den arabiska våren, och de revolutioner som svepte genom de arabiska staterna under 2010 och 2011.

 

 

Samma styrka och påverkan på val av produkter kan de sociala nätverken ha inom näringslivet – och det påverkar oss som marknadsförare. Värdeskapande partnerskap mellan företag/varumärke och kund förväntas bli allt viktigare. Som konsumenter vill vi inte längre shoppa bara för shoppandets skull. Vi vill göra nytta på samma gång. För företagare handlar det helt enkelt om att generera ekonomiskt värde på ett sätt som även skapar värde för samhället i stort. Eller med andra ord: Att bidra till världsnyttan för att kunna sälja mer.

Det är i den här skärningspunkten som konsumenternas förväntningar på ett varumärke förväntas finnas 2013. Många företag kan komma att behöva omdefiniera syftet med sitt varumärke och identifiera motiv som är meningsfulla för kunderna, men som samtidigt ligger i linje med grundläggande värderingar för varumärket. Det gäller det att skapa ekonomiska fördelar av en koppling mellan samhällets och kundens intressen parallellt med företagets ekonomiska mål. Att styra en verksamhet med utgångspunkt lika mycket från samhällets behov som företagets, kan kräva ett nytt tänk och agerande. Sociala entreprenörer är ofta pionjärer på detta och det finns mycket att lära av dem.

 

 

För att lyckas med sitt gemensamma värdeskapande krävs det satsningar, men också en insikt om att du som företagare inte kan lösa alla samhällsproblem. Däremot handlar se i vilka samhällsfrågor din verksamhet kan göra skillnad – och där verkligen ta sig an problemen med djupt engagemang och stor ärlighet. Först då kan Shared Value bidra till att skapa ekonomiskt värde på längre sikt – för samhället, för dina kunder och för ditt företag.

Är detta CSR på ett nytt sätt eller inte? Grundtanken är densamma, men CSR har möjligen drivits aningen ofokuserat och uppkommit som en PR-driven aktivitet. I den sociala aktivismens tidevarv kan Shared Value inte vara en aktivitet på marginalen, utan en hängiven satsning, en kärna i verksamheten.

Så vad kan marknadsförare förvänta sig av 2013? Större fokus på social branding naturligtvis. Och en klar och tydlig strategi för hur de sociala medierna ska bli en naturlig del i marknadsmixen för allt fler företag. Som en följd av den snabba teknikutvecklingen och de sociala nätverken kräver kunderna en större tillgänglighet och öppenhet (gärna 24:7) samt trovärdighet och ärlighet av företag och varumärken. Det påverkar oss marknadsförare och vi måste bli mycket mer transparenta gentemot kunderna. Genom att visa ett helhjärtat och ärligt engagemang för något högre än sitt egenintresse, kommer varje organisation att kunna stärka sin position i medvetandet hos kunder.

Är månne devisen för 2013 ”att göra gott säljer mer”?

Spara