+46 (0)70 620 50 52

5 steg till att bli en bra källa för journalister

Att bra PR är en ovärderlig marknadsföringskanal är vi nog alla medvetna om. Men att få media att upptäcka den informationskälla du faktiskt kan vara är svårare. Att få fria spaltmillimeter är än svårare.

Journalister behöver alltid bra källor, och för att de ska vända sig till dig för att få mer information handlar om att göra rätt sak vid rätt tillfälle. Enligt Mickie Kennedy, VD och grundare av eReleases och bloggare på PR Fuel, är det 5 viktiga faktorer du bör tänka på och agera efter om du vill lyckas med att bli en bra källa för journalister.

 1. Presentera dig själv
Steg ett är att låta de journalister som bevakar din bransch/näringsgren veta vem du är och vad du gör. Det kanske låter enkelt, men har du väl gjort en bra introduktion av dig själv kan det snabbt leda till att du får en bättre täckning i media.

 2. Gör dig tillgänglig för intervjuer
Många gånger får du bara ett tillfälle att bli en bra och återkommande källa för en journalist – en förfrågan om en intervju.
Om/när en journalist försöker få en intervju med dig – se till att få och den genomförd, oavsett vad annat du har på bordet. Gör du inte det så är tillfället förlorat. Journalisten vänder sig till någon annan kunnig inom området och du kommer troligen aldrig att höra av honom eller henne igen.

3. Skapa en e-postlista för pressinformationer
En e-postlista ger dig stora möjligheter att förse nyhetsmedia med information på regelbunden basis. Om du dessutom lägger lite tid och engagemang på den information du skickar till medlemmarna på listan och förser dem med intressant, kunskapsgivande information med nyhetsvärde, så ökar möjligheterna att de löpande bevakar din bransch och chansen att du får en position som expert på området.

 4. Bidra till att hitta bra vinklar för uppföljningsartiklar
Journalister är alltid i behov av idéer för uppföljningshistorier. Leta efter bra vinklar för uppföljningshistorier som du kan förslå. Det underlättar journalistens arbete och ger dig en chans att bli en bra källa – för den aktuella historien och för kommande behov.

5. Var aktiv på de ”hjälp en journalist-nätverk” som finns
Det finns en lång rad nätverk där journalister kan komma i kontakt med experter och kunniga källor. HARO (Help out a reporter), Profnet och Reporter Connection är tre exempel på nätverk där journalister dagligen söker kontakt med experter och källor inom olika områden. Arbetar du mot den amerikanska marknaden – var en aktiv medlem på dessa nätverk.

Även här hemma i Sverige börjar det dyka upp liknande nätverk, där journalister söker källor via de sociala medierna för aktuella frågor som de nyhetsbevakar eller skriver om. Den svenska versionen av Haro, Hjälp en journalist nu, finns så väl på webben som Facebook och LinkedIn.
Ett annat sätt är att söka och bevaka Twitter-taggen #jourtips. Lägg den som en sökning i ditt tweet-deck och bevaka med jämna mellanrum.
Genom att aktivt bevaka den här typen av sidor och nätverk, kan du dagligen hitta möjligheter att bli en nyhetskälla.