+46 (0)70 620 50 52

VÄLKOMNA ELMIA PARK OCH LYX.SE

Dags att säga hej och välkomna till mina nya samarbetspartners och uppdragsgivare Elmia Park samt bloggen Lyx.se. Jag hoppas vi får ett långt och för alla parter givande samarbete.

Välkomna!