+46 (0)70 620 50 52

Svenskarna och internet 2014

Det kanske kan vara svårt att tro, men det finns fortfarande människor som nyligen börjat använda internet i Sverige. Efter mer än 20 år är det ju lätt att anta att taket är nått.

Det är bland yngre pensionärer och förskolebarn ökningen är som störst. Hela tre av fyra 3-åringar är regelbundna internetanvändare! Trots det återstår fortfarande 1 miljon svenskar som inte använder internet!
Internet är också, kanske inte så förvånande, en av de viktigaste informationskällorna idag. Och för personer under 45 år den absolut dominerande och betydelsefullaste.  I rapporten hittar du också uppgifter m vilka som är de mest använda apparna, vad surfplattan huvudsakligen används till och vem som är aktiv i vilket socialt nätverk …

Det här och mycket annat intressant finns att läsa i rapporten ”Svenskarna och internet” som nyligen publicerats. En MÅSTE-läsning för dig som på ett eller annat sätt jobbar med eller ansvara för digitala medier i ditt yrkesutövande. Hur påverkar internetanvändandet dig i din yrkesroll och de medieval du gör? Hur ska du bäst ta hand om alla potentiella kunder och målgrupper som finns på nätet – och anpassa ditt agerande efter deras olika beteendemönster i den digitala världen?
Rapporten i sin helhet finns att ladda ner på .se internetstatistik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spara